Jazyky-online.info   

Ruština ve světě


Ruština na portálu Jazyky-online.infoInzerce  
Hlavní stránka
Základy ruštiny
Ruská gramatika
Ruské fráze
Ruská slovíčka
Ruština pro děti
Učení slovíček
Procvičování slovíček
Procvičování s obrázky
Flashcards
Obrázkový slovník
Ruský slovník
Ruský překladač
Ruština ve světě
Ruská konverzace
Slovíčka podle témat
Audio
Video
Jazykové zkoušky
Literatura
Jazykové aplikace
Pro mobilní telefony


Jako úřední i dorozumívací jazyk carského Ruska se ruština rozšířila po obrovské rozloze východní Evropy a severní Asie. Významné rusky mluvící menšiny žijí i v mnoha jinak neruských zemích, které po rozpadu Sovětského svazu získaly nezávislost. V dobách studené války se ruština stala hlavním dorozumívacím jazykem zemí Varšavské smlouvy a RVHP, v řadě z nich se povinně vyučovala na školách (např. v Československu do roku 1990. I v zemích nespadajících do sovětského bloku byla ruština nejčastěji voleným cizím jazykem ze slovanských jazyků. Kvůli svému politickému významu se ruština stala i jedním ze šesti úředních jazyků Organizace spojených národů.

Od 10. století se na ruském území spolu s křesťanstvím šířila církevní slovanština a stávala se úředním a spisovným jazykem. Ruština jako lidový jazyk se objevovala paralelně s ní v kronikách, právních a správních dokumentech. Vliv církevní slovanštiny slábl od 17. století, kdy stoupal význam Moskvy a prosazoval se jazyk z jejího okolí. Na začátku 18. století došlo k reformě spisovné ruštiny, včetně úpravy cyrilice na tzv. graždanku. V 19. století došlo k největšímu rozkvětu klasické ruské literatury. V roce 1917 došlo k pravopisné reformě, která mj. opět zjednodušila písmo.

Rusky se dnes hovoří v následujících zemích: Rusko, bývalé republiky Sovětského svazu socialistických republik, Mongolsko, Finsko a Izrael

Úředním jazykem je ruština v těchto zemích: Rusko, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Krym (Ukrajina), Abcházie a Jižní Osetie (Gruzie), Podněstří a Gagauzie (Moldávie)


Více informací o následujících tématech:
Ruština - Rusko - Bělorusko - Kazachstán - Kyrgyzstán - Ukrajina - Gruzie - Moldávie -

Statistické informace:
Rusko - Ukrajina - Bělorusko - Kazachstán -


Další užitečné informace


Czech.mid.ru
Velvyslanectví Ruské federace v ČR.
http://www.czech.mid.ru/cz/index.html
RuseEmbassy.org
Stránky se seznamem odkazů na ruské ambasády po celém světě.
http://www.rusembassy.org/cz/home.html
Mzv.eu
Velvyslanectví ČR v Ruské federaci.
http://www.mzv.eu/wwwo/?zu=moscow
Sirpas
Komplexní vízové služby pro Rusko.
http://www.vizum.biz/
Mzv.eu
Rusko v encyklopedii států Ministerstva zahraničních věcí.
http://www.mzv.eu/wwwo/mzv/stat.asp?StaID=%7b
CzechCentres
Český dům Moskva - součást sítě Českých center, příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí.
http://www.czechcentres.cz/moscow/novinky.asp
BusinessInfo.cz
Sekce obsáhlého českého informačního portálu s informacemi zaměřenými na podnikání a export.
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/rusko/1
Ukrainetip.eu
Stránky, jejichž úkolem je poskytovat informace o Ukrajině.
http://ukrainetip.eu/lang-cs/
Belorusko.cz
Obsáhlý portál zaměřený na Bělorusko.
http://www.belorusko.cz/
Kazachstán
Stručné info pro cestovatele po Kazachstánu.
http://www.luko2.com/cestovani/info_kazachsta
HedvabnaStezka
On-line průvodce Kazachstánem.
http://www.hedvabnastezka.cz/zeme/kazachstan/
Kyrgyzstán
Stručné zeměpisné info o Kyrgyzstánu.
http://www.zemepis.com/Kyrgyzstan.php
Gruzie
Web o cestě do Gruzie s radami na cestu.
http://www.gruzie.wz.cz/
Moldávie
Web s informacemi o Moldávii včetně odkazů na další zajímavé stránky.
http://evropa.adam.cz/staty/moldavie.html

Modul Ruština ve světě obsahuje informace o rozšíření tohoto jazyka ve světě.


Licence   |   Terms of use   |   Disclaimer   |   Privacy policy   |   Kontakt
Copyright © 2007-2024, Jazyky-online.info