Jazyky-online.info   

Základy francouzštiny


Francouzština na portálu Jazyky-online.infoInzerce  
Hlavní stránka
Základy francouzštiny
Francouzská gramatika
Francouzské fráze
Francouzská slovíčka
Francouzština pro děti
Učení slovíček
Procvičování slovíček
Procvičování s obrázky
Flashcards
Obrázkový slovník
Francouzský slovník
Francouzský překladač
Francouzština ve světě
Slovíčka podle témat
Francouzské věty
Audio
Video
Jazykové zkoušky
Literatura
Přísloví
Online testy
Jazykové aplikace
Pro mobilní telefony


Základy francouzštiny


Na této stránce naleznete přehled základních slovíček a gramatiky. Snažili jsme se pro Vás shrnout základní znalosti do jednoho krátkého přehledu, který každý uživatel dokáže snadno zvládnout. Po zvládnutí tohoto přehledu již budete schopni jazyku částečně porozumět a budete též schopni formulovat jednoduché věty.
Základní fráze 
Salut - Ahoj
Bonjour - Dobrý den
Bonsoir - Dobrý večer
Bonne nuit - Dobrou noc
Au revoir - Na shledanou
Comment allez-vous?; Ça va? - Jak se máte?
Bien, merci. - Dobře děkuji.
Je m´appelle Jan. - Jmenuji se Jan.
Oui/Non - Ano/Ne
S'il vous plaît - Prosím
Merci - Děkuji
De rien - Není zač
Pardon; Excusez-moi	- Promiňte
Je suis désolé - Omlouvám se
Pouvez-vous s'il vous plaît aidez-moi? - Můžete mi prosím pomoci?

Zájmena Je - já tu - ty il - on elle - ona il - to nous - my vous - vy ils - oni elles - oni (mn. č.) ma; mon - můj ton; le tiens - tvůj tes; les tiens - tvé vôtre - vaše son - jeho ses - jeho (mn. č.) sa - její ce; cette - tento ces - tyto là - tam ici - tady certains - některý plusieurs - několik tous - všechny Předložky a spojky et - a ou - nebo avec - s à; dans; à l'interieur - v à partir de; depuis - z sur; au dessus - na sous; en dessous - pod et; aussi - i Slovesa être - být il est - je ils sont - jsou avoir - mít faire - dělat lire - číst écrire - psát aller - jít venir - přijít vouloir - chtít conduire - jet dessiner - kreslit apprendre - učit se aider - pomoci acheter - koupit payer - platit voir - vidět regarder - dívat se pouvoir - moci avoir besoin - potřebovat vivre - žít rester - bydlet rester - zůstat jouer - hrát il était - (on) byl ils étaient - (oni) byly je serais - (já) budu il avait - (on) měl Barvy blanc - bílý noir - černý rouge - červený vert - zelený bleu - modrý orange - oranžový jaune - žlutý brun - hnědý violet - fialový rose - růžový gris - šedý Otázky Qu'est-ce?; Quoi ?; Quelle? - Co? Où? - Kde? Comment? - Jak? Qui? - Kdo? Combien? - Kolik? Podstatná jména famille - rodina garçon - chlapec fille - dívka mère - matka père - otec sœur - sestra frère - bratr maison - dům domicile - domov chien - pes chat - kočka école - škola nom - jméno langue - jazyk Anglais - angličtina Allemand - němčina Français - francouzština nourriture - jídlo eau - voda monnaie - peníze pomme - jablko voiture - auto rue - ulice ville - město kilomètre - kilometr papier - papír livre - kniha stylo; stylo à bille - propiska crayon - tužka table - stůl Přídavná jména bon - dobrý mauvais - špatný meilleur - nejlepší grand - velký peu - malý clair; propre - čistý froid - studený chaud - horký doux - měkký dur - tvrdý gauche - doleva droite - doprava tout droit - rovně facile - jednoduchý heureux - šťastný bien; bon - pěkný Čísla zéro - 0 un - 1 deux - 2 trois - 3 quatre - 4 cinq - 5 six - 6 sept - 7 huit - 8 neuf - 9 dix - 10 onze - 11 douze - 12 treize - 13 vingt - 20 vingt-et-un - 21 vingt-deux - 22 soixante - 60 soixante-et-un - 61 cent - 100 mille - 1000
Procvičování - Přeložte tyto věty
Kolik je hodin? Mám knihu. Můj bratr bydlí v Praze. Má škola je v městě. Má sestra je v základní škole. Kočka je v krabici a pes je venku. Potřebuji koupit chléb a máslo. Mám rád jablka nebo pomeranče. Dnes mám domácí úkol. Rád chodím chytat ryby. Můj děda bydlí v Brně. Moje rodina je velká. Mám jednu sestru a tři bratry. Moje jméno je Marek. Mé pero je modré. Tento stůl je velký. Tento papír je čistý. Čtu knihu. Učím se francouzštinu. Potřebuji tužku a papír. Má sestra má modré tričko. Mám černého psa. Kniha je na stole. Tento banán je žlutý a sladký. Mám černého velkého psa. On žije v Itálii. Mám červené tričko a moje sestra má zelený míč.
Quelle heure est il? J'ai un livre. Mon frère vit à Prague. L'école est en ville. Ma sœur est à l'école primaire. Le chat est dans la boîte et le chien est dehors. Je dois acheter du pain et du beurre. Je veux des pommes ou des oranges. Aujourd'hui j'ai des devoirs. Je veux aller à la pêche. Mon grand-père vit à Brno. J'ai une grande famille. J'ai une sœur et trois frères. Je m'appelle Marc. Mon crayon est bleu. Cette table est grande. Ce papier est propre. Je lis un livre. J'apprends le Français. J'ai besoin d'un crayon et de papier. Ma sœur a un T-shirt bleu. J'ai un chien noir. Le livre est sur la table. La banane est jaune et douce. J'ai un gros chien noir. Il vit en Italie. J'ai un T-shirt rouge, et ma sœur a une boule verte.


Licence   |   Terms of use   |   Disclaimer   |   Privacy policy   |   Kontakt
Copyright © 2007-2024, Jazyky-online.info