Barvy
Tělo
Zvířata
Jídlo
Nápoje
Ovoce
Zelenina
Oblečení
Město
Dům
Nábytek
Zdraví
Rodina
Povolání
Škola
Zeměpis
Příroda
Počasí
Doprava
Sport
Látka
Předmět
Nástroj
Přístroj
Konverzace
Čísla
Čas
Spojky
Předložky
Zájmena
Základní slovesa
Základní adjektiva
Slovesa
Adjektiva
Příslovce
Komunikace
Obchod
Jazyk
Stát
Matematika
Fyzika
Abstraktní
Umění
Nádoba
Vztahy
Věda
Společnost

あり [ari] hormiga
へび [hebi] serpiente
みつばち [mitsubachi] abeja
やぎ [yagi] cabra
ハエ mosca
ライオン [raion] león
昆虫 [konchiyuu] insecto
熊 [kuma] oso
犬 [inu] perro
猫 [neko] gato
猿 [saru] simio, mono
羊 [hitsuji] oveja
豚 [buta] marrano
象 [zou] elefante
雌牛 [meushi] vaca
馬 [uma] caballo
魚 [uo] pez
鳥 [tori] ave, pájaro