Barvy
Tělo
Zvířata
Jídlo
Nápoje
Ovoce
Zelenina
Oblečení
Město
Dům
Nábytek
Zdraví
Rodina
Povolání
Škola
Zeměpis
Příroda
Počasí
Doprava
Sport
Látka
Předmět
Nástroj
Přístroj
Konverzace
Čísla
Čas
Spojky
Předložky
Zájmena
Základní slovesa
Základní adjektiva
Slovesa
Adjektiva
Příslovce
Komunikace
Obchod
Jazyk
Stát
Matematika
Fyzika
Abstraktní
Umění
Nádoba
Vztahy
Věda
Společnost

Affe opice
Ameise mravenec
Bär medvěd
Biene včela
Elefant slon
Fielge moucha
Fisch ryba
Geiß koza
Hund pes
Insekt hmyz
Katze kočka
Kuh kráva
Löwe lev
Pferd kůň
Schaf ovce
Schlange had
Schwein svině, prase
Vogel pták