Index > Látka

oro
0 správně

0 % správně - Nic moc.
0 nesprávně

Naučeno 0 z 29 slovíček