Jazyky-online.info   

Strojírenství - Mechanical engineering


Angličtina na portálu Jazyky-online.infoInzerce  
Anglický jazyk
Gramatika
Kurz angličtiny
Procvičování
Slovíčka
Pro zaměstnance
Angličtina pro děti
Další materiály


Na této stránce naleznete seznam nejčastěji používaných anglických pojmů s překlady do češtiny pro oblast strojírenství. Obor strojírenství (v angličtině mechanical engineering) se stejně jako obchodní angličtina vaznačuje množstvím často používaných odborných pojmů a frází.

Strojírenství


Index A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CNC stroj CNC machine
acetylen; acetylén acetylene
akumulátor; baterie battery
argon argon
barel; sud barrel
barva paint
bedna na nářadí toolbox
bezpečnost safety
bronz bronze
broušení grinding
brusič; bruska grinder
brusný papír sandpaper; emery paper
chrom; chróm chrome
cín pewter; tin
data data
deska board
diagram diagram
dodavatel supplier
dodávka delivery
drát wire
drážka; žlábek; rýha groove
délka length
dílna workshop
elektroda electrode
elektřina electricity
emulze emulsion
filtr filter
forma form
francouzský klíč adjustable wrench
fréza mill
frézování milling
fólie foil
hasák pipe/monkey wrench
hliník aluminum
hořčík magnesium
hrana edge
hranol prism
hřebík nail
hřídel rotating shaft
ingot ingot
inovace innovation
jeřáb crane
kabel cable
kalibr caliber
kartáč brush
kladívko; kladivo hammer
kleště pliers
kloub joint
klíč spanner; wrench
kmitací pila jigsaw
kompresor compressor
konstruktér designer
kontejner; přepravka container
kontrolovat; kontrola control
koroze corrosion
kotoučová pila; okružní pila circular saw
koule; kulička ball
kov metal
kovadlina anvil
kyselina acid
kyslík oxygen
kóta dimension
laser laser
lehký light
lepidlo adhesive
lesk gloss
limit limit
lis press
litina cast iron
ložisko bearing
lubrikant; mazivo lubricant
magnet magnet
materiál; hmota material
matice; matka nut
matrice matrix
metr tape measure
mikrometr micrometer
mistr foreman
mosaz brass
motor engine
mořený stained
měď copper
měřidlo gauge
mříž grid
napětí voltage
nerez stainless steel
nikl nickel
nádrž tank
náprava axle
nástroj tool
nátěr coating
nůžky; střihačka shears
nýt rivet
obal packaging
ocel steel
odlitek cast
ohyb bend
ohyb dolu bend down
ohyb nahoru bend up
olej oil
olovo lead
oprava repair
opravář; údržbář repairman
osa axis
otvor opening
oxidace oxidation
ozubené kolo gear
paleta pallet
palička mallet
pastorek pinion
pila saw
pilník file
planžetový nůž box cutter
plasma plasma
plast plastic
plyn gas
podložka washer
pojistka fuse
ponk workbench
posuvné měřítko; posuvka caliper
povrch surface
pružina; péro spring
průměr average
průměr diameter
píst piston
přesnost preciseness
přesný accurate
přesný exact
převod transfer
příruba flange
přístroj; zařízení appliance
rampa ramp
rezuvzdorný; nerezový rustproof
rozdíl difference
rukavice glove
sklad stock
skladník warehouse keeper
sklo glass
slitina alloy
soustruh lathe
spojení junction
stojan stand
stroj machine
stupeň degree
svařit; svařovat weld
svařování welding
svorka; svěrka clamp
svářeč welder
svěrák vise
tabule sheet
tabule plechu metal sheet
technik technician
technolog technologist
tekutina; kapalina fluid; liquid
testovat; zkouška test
trubka; roura; potrubí pipe
turbína turbine
tvrdost hardness
tyč rod
těžký heavy
vazelína grease
ventil valve
vlákno fiber
vlákno filament
vodní paprsek waterjet
vodováha level
vrtat; vyvrtat bore
vrtačka drill
vrták borer
vrták drilling bit
vrtání drilling
vrut screw
vynález invention
vysokozdvižný vozík forklift
váha weight
váleček; válec cylinder
výkres drawing
výkres technical drawing
výroba production
výstružník reamer
zařízení; přístroj device
zinek zinc
zvedák jack
základní barva primary color
závit screw thread
závitník screw-tap
šroub bolt
šroubovák screwdriver
štětec paintbrush
šíře; šířka width
železo iron
čep pin
čerpadlo; pumpa pump
čárový kód barcode
řetěz chain
řezání cutting
údržba maintenance
úhel angle
úhelník angle iron
úhloměr protractor
úhlová bruska angle grinder

Vytvořeno ve spolupráci s firmou Sinop SMP s.r.o.Licence   |   Terms of use   |   Disclaimer   |   Privacy policy   |   Kontakt
Copyright © 2007-2023, Jazyky-online.info