Jazyky-online.info   

Stavebnictví - Building industry


Angličtina na portálu Jazyky-online.infoInzerce  
Anglický jazyk
Gramatika
Kurz angličtiny
Procvičování
Slovíčka
Pro zaměstnance
Angličtina pro děti
Další materiály


Na této stránce naleznete seznam nejčastěji používaných anglických pojmů s překlady do češtiny pro oblast stavebnictví. Obor stavebnictví (v angličtině building industry) se stejně jako obchodní angličtina vaznačuje množstvím často používaných odborných pojmů a frází.

Stavebnictví - nejčastěji používané pojmy


accurate přesný
adhesive lepidlo
agreement kontrakt ; smlouva ; dohoda
angle úhel
arcade podloubí
arch oblouk
architecture architektura
asphalt asfalt
attic podkroví
axis osa
bannister balustráda ; zábradlí
barrel barel ; sud
bathroom koupelna
beam břevno ; trám ; nosník
board deska
box cutter planžetový nůž
brick cihla
bricklayer zedník
bridge most
bucket kbelík
building stavba ; budova ; dům
bulldozer buldozer
buttress podpěra
cable kabel
carpet koberec
ceiling strop
cellar sklep
cement cement
chain řetěz
chimney komín
clamp svorka
coating nátěr
cobblestone dlažební kostka
column pilíř ; sloup
compressor kompresor
concrete beton
container kontejner ; přepravka
contract smlouva ; kontrakt
control kontrolovat; kontrola
corrosion koroze
crack prasklina ; štěrbina ; trhlina ; puklina
crane jeřáb
deadline termín ; lhůta
degree stupeň
demolition demolice
device zařízení ; přístroj
diameter průměr
difference rozdíl
door dveře
dowel hmoždinka
drill vrtat ; vyvrtat
drill vrtačka
drilling bit vrták
duct potrubí
dust prach
edge hrana
electrician elektrikář
electricity elektřina
elevator výtah
excavator rypadlo ; rýpadlo ; bagr
facade průčelí ; fasáda
fence ohrada ; plot ; ohrazení ; oplocení
fireplace krb
fireproof nehořlavý ; ohnivzdorný ; žáruvzdorný
flat byt
floor podlaha; podlaží
foil fólie
foundation základ
fuse pojistka
garage garáž
garden zahrada
gate brána
glass sklo
glazier sklenář
glove rukavice
gravel; grit štěrk
grid rošt ; mříž
gutter okap
gypsum sádra
hall hala ; vestibul ; předsíň ; foyer
hardness tvrdost
heavy těžký
hole díra ; otvor
house dům
installation instalování ; instalace
insulation izolace
investing investice ; investování
investment investice
iron železo
kitchen kuchyně
ladder žebřík ; štafle
lath lať
ledge římsa
length délka
level vodováha
light lehký
light světlo
lime vápno
liquid; fluid tekutina ; kapalina
living room obývák
loan půjčka ; úvěr
loft půda
lumber dřevo ; řezivo ; dříví
machine stroj
mallet palička
mason kameník ; zedník
material materiál
metal kov
moisture vlhkost
mold plíseň
mortar malta
mortgage hypotéka
mosaic mozaika
míchač mixer
nail hřebík
office kancelář
paint barva
paintbrush štětec
painter malíř
pavement chodník
pillar; column pilíř; sloup
pipe trubka ; roura ; potrubí
pipeline potrubí
plaster omítka
plasterboard sádrokarton
plastic plast
plywood překližka
polystyrene polystyrén
porch veranda
powder prach ; prášek
pump čerpadlo ; pumpa
rafter krokev
railing zábradlí
ramp rampa
rebar armatura; tyčová výztuž
reconstruction rekonstrukce ; přestavba
rivet nýt
safety bezpečnost
sand písek
sandpaper brusný papír
saw pila
scaffolding; scaffold lešení
screw thread závit
screw vrut
screwdriver šroubovák
shaped brick tvárnice
shovel lopata
shower sprcha
skyscraper mrakodrap
slab deska
smokestack komín
stairway schodiště ; schody
steel ocel
stucco štuk
supervision kontrola ; dohled ; dozor
supplier dodavatel
tank nádrž
tape measure metr
test testovat; zkouška
tiler; tile layer obkladač
toilet záchod ; WC ; toaleta
tool nástroj
toolbox bedna na nářadí
trowel zednická lžíce
truck nákladní auto
veranda veranda
villa vila
wall zeď
weight váha
weld svařit ; svařovat
welder svářeč
width šíře ; šířka
window okno
wire drát
wood dřevo
workbench ponk
workshop dílna


Licence   |   Terms of use   |   Disclaimer   |   Privacy policy   |   Kontakt
Copyright © 2007-2023, Jazyky-online.info